Decathlon obrirà d’aquí uns mesos el seu primer establiment a Vic

El Grup Decathlon, creat l’any 1976, és un dels líders europeus en el disseny, fabricació i distribució de material esportiu. El seu lema comercial és el de fer l’esport més accessible, per una política de preus ajustats. Actualment crea i ven productes esportius de 14 marques pròpies.
Decathlon va fer els primers passos per instal·lar-se a la capital d’Osona, associacions de comerciants van obrir el debat al entorn sobre si aquest tipus de comerç radial i situat en polígons havia de ser l’aposta futura de la ciutat i si això afectaria el comerç tradicional.
7 de març de 2008 va obrir.

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/6668/decathlon/obrira/aqui/mesos/seu/primer/establiment/vic

18/2/2019