POBLE FUTUR

Analitzant l’evolució de diferents pobles i ciutats, hem comprovat que cada vegada l’extensió de zones habitades incrementa més ràpid. És per això que creiem que d’aquí a 50 anys, l’extensió de Gurb serà molt gran. El mateix creiem amb Vic. Si el seu creixement és continu pensem que les dues poblacions en formaran una de sola.

A més a més, estem vivint en una època on el canvi climàtic és un dels efectes més problemàtics que estan afectant al nostre planeta. Per sort, diferents energies compleixen les nostres necessitats bàsiques tot utilitzant i aprofitant fonts naturals inesgotables el qual són capaces de renovar-se i per tant no contaminen. És per això que els habitatges seran sostenibles i la majoria de carrers seran peatonals.

Per altra banda, gràcies a la tecnologia, les ciutats adaptaran una imatge diferent a l’actual. Segons el diari El nacional.cat aquestes són algunes de les reflexions proporcionades:  “Les tecnologies d’emmagatzematge són necessàries per garantir un subministrament estable” Per això, “Endesa impulsa el creixement tecnològic per compensar la falta de previsió i la intermitència de les energies renovables.” “L’energia sobre rodes: Vehicle-to-Grid (V2G).”

Amb aquestes principals característiques que tindran les civilitzacions, ens podem imaginar un nou mapa amb moltes més vivendes i ciutats Smart, on la tecnologia serà present al carrer.

Respecte la incrementació de les poblacions podem imaginar un futur el qual el poble de Gurb tindrà una extensió enorme. Com a conseqüència del fet, els camps també canviaran.  Molts d’ells estaran ocupats per vivendes. A la vegada, però, llocs on ara hi ha muntanya, formarà part dels habitatges.

A més a més, hi haurà un increment de comerç. Aquest increment, provocarà un augment pel que fa el turisme. D’aquesta manera, la zona comercial estarà situada entre Vic i Gurb, i les indústries, que ocuparan una gran extensió, tindran lloc als afores.  

Com a reflexió final, podem predir una població més extensa i alhora sostenible.

DISSENY DE CASES FUTUR

Després de comparar diferents mapes del passat i del present, hem observat una important evolució paisatgístic, on el disseny de les cases també s’ha vist afectat. És per això que ens imaginem un futur on les cases en un futur incorporaran solucions per millorar el canvi climàtic i demogràfic que estem vivin. Segons Francesc Santacana, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), i Jordi Tudela, responsable de la línia sisena d’aquest pla que s’ocupa de com fer una ciutat equilibrada socialment afirmen en el diari Ara (nota de peu: https://www.ara.cat/especials/seran-cases-del-futur_0_529147688.html) que la distribució i l’energia d’una casa i els espais de relació amb els veïns no serà la que és ara. Es creu que els habitatges estaran dissenyats al mínim cost possible i per materials menys pesants per poder dividir l’estància amb facilitat.  “Ens calen domicilis que ens puguin acompanyar al llarg de la vida i que responguin a les necessitats de cada moment, i això amb estructures rígides no es pot aconseguir”, indica Joan Tudela. Santacana creu que es potenciaran potenciar patis, terrats i inventar noves fórmules d’espais comuns perquè la gent es relacioni. impedir la forma de privatització d’espais i potenciar les zones exteriors comunicació entre éssers. Actualment existeixen aparells per felicitar el cost que provoca l’energia, però ens trobem amb que no tothom es s’ho pot permetre,  ja pot ser per la localització o per el tema econòmic o d’espai. Ells proposen potenciar les productores d’energia a casa i facilitar el cost energètic. “L’assoliment de l’eficiència depèn d’elements fixos com l’aïllament de parets i finestres, l’orientació de la casa o la instal·lació de sistemes domòtics que permetin una gestió òptima del consum” diu Santacana. Per tant hi haurà una millora de construcció per aïllar-se del fred i la calor. Per altre banda els aparells que actualment comporten instal·lacions més o menys aparatoses, com les plaques solars, seran visibles. Ara diu que “la casa futura tendirà a produir tanta o més energia que la que consumeix, amb innovacions com els terres piezoelèctrics, que en rebre la pressió del pes del cos generen electricitat. Finalment, les teulades estaran recobertes de  planes i complements vegetals, per tal de fer les ciutats més sostenibles. Com a resum, podem dir que creiem que les cases seran sostenibles, canviant així la seva forma de ser, per ser afectuós amb el medi ambient.

CASES DE PAGÈS FUTUR

En el futur, l’agricultura serà automatitzada i portada per grans empreses a causa de la seva gran extensió. Les granges seran governades per màquines fins a tal punt que no es necessitaran humans. També seran sostenibles i l’electricitat serà produïda a partir de plaques solars fotovoltaiques o de molins eòlics. A conseqüència de la industrialització, hi haurà menys cases de pagès i aquestes, estaran més disperses i la indústria s’anirà apropant a elles. A més a més, els camps s’utilitzaran per construïr  polígons industrials o vivendes.

BIBLIOGRAFIA

https://www.oldmapsonline.org/map/icc/RM.121565 ( Mapa planimètric de Gurb, any 1914. Creador: Instituto Geográfico y Estadístico [Espanya]. Còpia feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Drets     http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/)

https://www.oldmapsonline.org/map/icc/RM.144386 (Vich: [plànol de la ciutat]. Any: 1930.  Editor digital: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Drets  http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/)

http://betaserver.icgc.cat/ulldeltemps/#17/41.95452/2.23474  (Comparació de mapes tant de Vic com de Gurb 1900. Font:Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya CC-BY 4.0, Font:Ministerio de Defensa )

http://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html (Visor de canvis urbanístics, 3 anys diferents [1946/47, 1955/56, actual]. Creador: ICGC. )

https://www.oldmapsonline.org/map/icc/RM.253544 (Plano industrial y comercial de Vich. Any: 1881. Autor: Calvet y Boix, Juan. Drets: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ )

http://www.icc.cat/vissir3/ (Vic: Id.Full: 291-100. Versió: 7, Edició: 15, Data de Vol: 2017-05/2017-05, Data Edició: 2018-05   Gurb: Id. Full: 291-99, Versió: 7, Edició: 15, Data de Vol: 2017-05/2017-05, Data Edició: 2018-05)

TEXT MAPES

Gràcies als mapes del passat que hem aconseguit, podem comparar el passat amb el present i predir el futur. En el passat, molta part que actualment està edificada i urbanitzada abans eren camps de conreu. Això ens indica que la societat de fa uns cent anys era molt rural. Dels dos llocs que hem triat, un era un poble ple de cases de pagès (Gurb) i l’altre una ciutat molt petita envoltada de camps de conreu i masies (Vic). En aquesta ciutat, totes les fàbriques estaven localitzades en llocs estratègics, com en les riveres o al costat de les carreteres. Actualment les fàbriques es troben apartades del nucli urbà, en polígons industrials. La societat actual ha evolucionat fins a un punt on ja som molt poc rurals, i cada vegada menys. Aquesta evolució es va intensificar recentment amb la bombolla immobiliària. Gràcies a això podem predir que, sinó hi ha un canvi molt dràstic, acabarem quasi totalment urbanitzats. Si això continua així, d’aquí cent anys la ciutat de Vic podria créixer un 150%. També, un efecte que modificarà molt la societat del futur, serà el canvi climàtic. Això causarà que es reemplacin la gran majoria de trens per altres més eco-friendly. El canvi climàtic també causarà que els edificis nous siguin dissenyats per aprofitar al màxim les energies renovables.  Encara que hi hagi molta contaminació, les fàbriques seguiran creixent, moltes es canviaran a energies renovables, però algunes seguiran utilitzant el petroli. Però amb la revolució tecnològica no s’haurà d’anar a treballar a les fàbriques, sino que amb l’internet es podrà fer des de casa. En el futur, les localitzacions de les fàbriques no es modificaran gaire, el polígon actual Mas Gali augmentarà considerablement i el polígon Les Casasses es mantindrà. El polígon el Burger, que es relativament nou, augmentarà bastant també i a prop es crearà un nou polígon, el polígon de Moda, que estarà orientat a totes les fàbriques de l’industria tèxtil, com Inditex o Mango.

Vic i Gurb comparació

http://betaserver.icgc.cat/ulldeltemps/#17/41.95452/2.23474 (1900)


En aquestes imatges de Vic podem veure com era en el 1900. La diferència més gran és que abans no hi havien cases, només camps. Però cal remarcar que moltes de les carreteras actuals ja començaven a estar definides per les separacions dels camps o perquè les pròpies carreteres ja estaven fetes.

Aquesta és una comparació entre l’any 1900 i l’actualitat d’una zona de Gurb.
En la imatge de 1900 podem observar que gairebé no hi havia habitatges i els camps predominaven en el paisatge. També podem veure que ja les carretes ja hi existien però encara no els carrers.
Per altra banda, en la imatge de l’actualitat (esquerra) podem veure que ja hi ha cases edificades i un camp de futbol. Els camps continuen predominant la zona però ja en queden menys. Pel que fa les carretes, hi continuen havent les antigues però a més a més existeixen carrers secundaris que condueixen a les cases.

ELS MAPES WECCA

3 anys diferents vic i Gurb (http://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html) (mirar document els mapes WECCA)


http://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html

En aquestes fotos podem veure l’evolució que ha tingut Vic. Aquesta sempre ha sigut una ciutat, però podem veure com a augmentat el seu volum d’urbanitzacions.


http://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html
Aquí es pot veure el poligon, com a les altres fotos abans tot era camp, però ara està tot urbanitzat.


http://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html
Aquí tenim 3 fotografies de gurb.
Es pot observar clarament que el primer mapa tot són camps, el segon ja hi comença a haver alguna masia i actualment queden molts pocs camps i han fet un centre de esports. L’evolució ha sigut de camps, a caps i carreteres fins a urbanitzacions amb uns camps.  


http://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html

Aquí podem veure que la c-17, una carretera molt important. Fa temps encara no hi era, això ens indica que en el passat era molt difícil accedir a Barcelona, ja que la c-17 uneix Barcelona amb Vic


http://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html

Aquestes són les imatges on es veu millor com Gurb abans era tot camps i quasi no hi havia urbanització, però ara ja hi comença a haver-hi més.


http://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html
Aquesta són 3 fotos del polígon
A l’última foto es veu clarament que s’ha transformat en un polígon, però les altres dos són caps, sense cap senyal de queen el futur sigués un polígon.